Medicina

Cilj nam je da pronalazak posla ne postane dugotrajan i stresan proces za Vas, saslušamo Vaše želje i odgovorimo Vašim potrebama, pomognemo Vam da se u što kraćem roku adaptirate na novi posao, da uživate zajedno sa nama u novim izazovima.

Naše usluge:

• saslušati želje i potrebe kandidata i pronaći im adekvatno zaposlenje u oblasti medicine,
• obezbijediti kandidatima mogućnost odabira klinike, ambulante ili staračkog doma, te radnu poziciju,
• obezbijediti kandidatima mogućnost odabira grada u SR Njemačkoj u kojem žele da žive i rade,
• obezbijediti stručnog radnika klinikama, ambulantama i staračkim domovima.

Ponuda za klinike:

• stručne kandidate,
• kandidate bez iskustva,
• kandidate sa provjerenim znanjem njemačkog jezika kod naših profesora,
• kandidate sa pripremljenom kompletnom potrebnom dokumentacijom za boravak i rad na teritoriji Njemačke.

Kandidati od nas mogu očekivati:

• pokretanje Anerkenunga prije dolaska u Njemačku
• pomoć za prevod dokumenata kod ovlaštenih sudskih tumača u EU,
• pomoć oko pronalaska smještaja,
• prijavu boravišta u Opštini,
• otvaranje žiro računa u banci,
• prijavu za zdravstveno osiguranje,
• prijavu u Poreskoj upravi
• pomoć za produženje vize,
• pomoć oko spajanja porodice za oženjene i udate,
• podršku, savjete i upute po potrebi.

Kandidati prema nama nemaju nikakvu novčanu obavezu, jedino sto tražimo od njih jeste znanje jezika i ispunjavanje ostalih uslova potrebnih za rad.